Fetmaparadoxen

Vi äter mindre och mindre fett
men ökar mer och mer i vikt.Aktuellt hösten 2006!

Nordiska Näringsrekommendationerna 2004.
Blev vetenskapen en hälsorisk?

Håller näringsrekommendationerna för experternas egna kvalitetskrav?
Läs nästa debattext som Läkartidningen inte ville publicera!


Fettlagringens biokemi.
Fettförbränningens biokemi.

Många är nyfikna på mekanismen för lagring och förbränning av fett.
Här är utdrag ur en fysiologibok (2006), samt en äldre bok i biokemi (1980)!


Skolpersonal bör undvika Fetmaparadoxen?

Vidareutbildning av lärare kan utgå från en intresseskapande
frågeställning och kunskap som kritiskt samlas in kring denna.
En dietist menar att frågeställningen inte bör vara just Fetmaparadoxen!


Kostråd för diabetiker grundas inte på studier av diabetiker!

Diskussion av aktuella kostråd för diabetiker.
Läs debattexten som Läkartidningen inte ville publicera!


Några debattrundor om kost och ohälsa.

Debattrundor som rör Fetmaparadoxen.