Fetmaparadoxen

Några debattinlägg kring kost och ohälsa.Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi.

Debattext. Augusti 2005.

Hedbrant J. Ju större andel kolhydrat vi äter, desto mer äter vi. Läkartidningen 2005; 102(32–33): 2238.

Svar på tal från sakkunniga, samt slutreplik. Oktober 2005.

Bruce Å. Felaktig användning av statistik. Läkartidningen 2005; 102(42): 3056.

Larsson I. Hedbrant ute på svag is. Läkartidningen 2005; 102(42): 3057.

Ljungkrona-Falk L. Hagberg H. Dra inte alla kolhydrater över en kam. Läkartidningen 2005; 102(42): 3058.

Hedbrant J. Enkel analys bättre än bortförklaringar. Läkartidningen 2005; 102(42): 3059.


Kommentarer.

Åke Bruce efterlyser studier som visar att normalviktiga personer som följt rekommendationerna skulle ha utvecklat mer övervikt.

Någon sådan studie har inte gjorts, men intressant nog finns en studie från 1995/96 som visar att de grupper som hade mest kunskap om Nyckelhålssymbolen åt mer lågfett- och Nyckelhålsmärkt kost. Dessa grupper utpekas av SCB några år senare som de grupper som ökat snabbast i vikt. Se "Kunskap, kost och övervikt".

Beträffande användningen av hemdatorer finns tidsstudier av den fria tiden. Se "Svensk statistik över viss fritid.". All statistik innebär förenklingar som inför osäkerheter. Men den intresserade noterar att USAs statistik visar samma mönster. Statistiken över USAs kostintag har jag hämtat från två källor: Dels FAOs databas, och dels NHANES kostundersökningar. Se "Vikt och kostvanor, USA.".

Den intresserade noterar även att statistik från SCB 2006 visar att Sverige år 2003 började minska andelen kolhydrat och öka andelen fett. Och samtidigt började vikten plana ut för män, och minska för kvinnor. Se "Ljus i mörkret?".

Studie om Nyckelhålet saknas

Alltför grov statistikÄr läkare fria att ge vilka kostråd som helst?

Debattext Larsson/Rothenberg. December 2005.

Larsson I, Rothenberg E. Är läkare fria att ge vilka kostråd som helst? Läkartidningen 2005; 102(50–52): 3922.

Kolhydratfattig kost bör provas när den traditionella inte hjälper.

Debattext Carlin. December 2005.

Carlin NO. Kolhydratfattig kost bör provas när den traditionella inte hjälper. Läkartidningen 2005; 102(50–52): 3923-24.

Replik Vessby. December 2005.

Vessby B. Råden ändras om ny kunskap visar att så bör ske. Läkartidningen 2005; 102(50–52): 3924.

Kommentarer.

Larsson/Rothenberg och Vessby öppnade i sina texter dörren till en spännande debatt. Undertecknad skrev därför texten "Kostråd till diabetiker grundas inte på studier av diabetiker!".

Läkartidningen valde dock att inte ta in denna text. Se "Diabetes, kost och vetenskap." för en genomgång, och länk till texten (senare publicerad i Tidskriften 2000-talets Vetenskap).