Energibalansen.

"Energibalansen bekräftar vad som skett, men är ingen vägledning."


Förvånande nog ansågs fett ha en omvänd roll i äldre tiders dieter. Då ansågs kolhydrat öka övervikten och fett normalisera den >>>. Idag tänker vi tvärtom.

Vad är det då som avgör om vi går upp eller ner i vikt?

I diskussionen kring övervikt hänvisar man till en energibalans:


Om man äter mer energi än man förbrukar,
går man till slut upp vikt.

och

Om man äter mindre energi än man förbrukar,
måste man till slut gå ner i vikt.


Energibalansen är en av de absolut starkaste naturlagarna vi har, och borde utgöra en utomordentlig grund vid diskussion av övervikt.

Så är det emellertid inte. Inte därför att energibalansen inte stämmer, utan därför att energilagringen i fettvävnaden styrs av insulinet i vårt blod. Insulin frisätts då vi äter kolhydrat.

I detta avsnitt diskuteras några äldre vetenskapliga studier kring dessa frågor >>> >>>. Därefter presenteras en del av fysiologin >>> . Sist kommer en djurmodell som illustrerar mekanismen >>> .


2006-03-03