Energibalansen: Kekwick och Pawan 1956.


Kekwick och Pawan 1956. 1000 kcal per dygn.

En studie som ifrågasatte energibalansen gjordes av Kekwick och Pawan i London [1]. Se figur nedan. Diagrammet är hämtat ur The Lancet från 1956. Viktminskningen är uppåt på skalan (negativa tal)!

Kekwick gav en grupp försökspersoner en kost som bestod av 1 000 kcal per dygn av främst fett. De gick då ner 450 g per dygn. Sedan gav han en annan grupp försökspersoner en kost som bestod av 1 000 kcal per dygn av främst protein. De gick då ner 280 g per dygn. Till sist gav han en tredje grupp en kost som bestod av 1 000 kcal per dygn av främst kolhydrat. De gick inte ner alls.

Kekwick, London 1956.

Figur. Viktminskning per dygn hos försökspersoner på 1000 kcal-dieter med olika sammansättning (genomsnitt 5-9 dygn på varje diet). De tre strecken i diagrammet är ditsatta i efterhand.


Kekwick och Pawan 1956. Normal och fet diet.

I ett ytterligare experiment gav Kekwick en försöksgrupp blandad kost på 2 000 kcal per dygn [1]. Se figur nedan. De ökade i vikt. En annan grupp gav han 2 600 kcal per dygn av en kost som innehöll mycket fett. De minskade i vikt.

Kekwick, London 1956.

Figur. Viktökning vid 2 000 kcal per dygn av normal diet. Viktminskning vid 2 600 kcal per dygn av fettrik diet. Hänsyn har tagits till vattenbalansen.


En fysiologisk förklaring till den minskade energiförbrukningen vid intag av kolhydrat föreslogs inte förrän långt senare. Den bygger på insulinets funktion. Insulin frisätts då man äter kolhydrat och i viss mån protein. Insulinet behövs för att kolhydrat (glukos) ska upptas av kroppens vävnader.

Men — insulinet tycks även styra fettlagringen: Äter man kolhydrat, frisätts insulin, och insulin lagrar fett. Och tvärtom fungerar insulinet som en broms för fettförbränningen. För att förbruka kroppens fettlager, måste insulinnivån ner. Då måste man undvika att äta kolhydrat.

Här förklaras den ringa viktminskningen då dieten består av mycket kolhydrat. Kosten orsakar tillräcklig insulinfrisättning för att minska energiförbrukningen.

/jh


Referenser.

1. Kekwick A, Pawan GLS. Caloric intake in relation to body-weight changes in the obese. The Lancet. 1956 July 28; 155-161.

2006-01-07