Ljus i mörkret?

"Sverige äter tvärt emot kostråden -- och viktökningen avstannar."


Nordiska Näringsrekommendationerna, NNR 2004.

Under 2005 sjösattes de nya kostråden, Nordic Nutrition Recommendations 2004 [1]. De hade i stora drag samma budskap som de föregående, och rekommenderade alla över två års ålder att eftersträva att intaget av fett utgjordes av ca 30 procent av energin. NNR 2004 angav här ett intervall på mellan 25-35%.


30% fett för alla från två års ålder.
Figur. NNR 2004. 30 energiprocent fett för alla från två års ålder [1].Rekommendationen för kolhydrat var som tidigare 55% av energin, med ett intervall på mellan 50-60%. Detta innebär en ökning av kolhydratintaget för de flesta människor.

Ett ökat intag av stärkelserika livsmedel rekommenderas för att öka energiintaget, främst spannmålsprodukter (cereal products) och potatis.


55% kolhydrat för alla från två års ålder.
Figur. NNR 2004. 55 energiprocent kolhydrat för alla från två års ålder [1].
Trots kostråden...

Början av 2006 visar på en intressant utveckling. Statistiken visar att Sverige på nationell nivå går åt motsatt håll mot vad kostråden föreslår [2]. Nationen minskar sitt intag av kolhydrat istället för att öka det.

Därmed minskar kaloriintaget.


Sverige. Andel kolhydrat och fett.
Figur. Andel kolhydrat resp fett, samt kaloriintag i Sverige [2].En noggrannare analys visar att det är livsmedelsgruppen 'Bröd och spannmålsprodukter' som minskar mest. Det är denna livmedelsgrupp som dominerar svenskarnas intag av stärkelse. I någon mån minskar även 'Andra livsmedel', dvs 'Kaffe, te, kakaopulver, honung, choklad- och konfektyrvaror, vissa såser, glass'.

En blygsam ökning anas för energibärande livsmedel som 'Kött, köttvaror', 'Matfett'.


Sverige. Livmedelskonsumtion.
Figur. Livsmedelskonsumtion i Sverige [2].Viktökningen avstannar?

Och ökningen av andelen överviktiga har stannat upp.

Sverige. Övervikten avstannar.
Figur. Övervikten avstannar i Sverige? [3].


Livsmedelsstatistiken för 2003 är i vissa fall preliminär, men antyder ett vägval.

Hittills har ingen nationell statistik visat att det är möjligt att både följa kostråden och minska den överviktsrelaterade ohälsan. Statistik liknande den svenska, går att finna även för USA.

För den som värdesätter ett gott liv, öppnar sig här starka motiv att sätta sig in i förutsättningarna kring västvärldens kunskap om kost och ohälsa.


Referenser.

1. Nordic Nutrition Recommendations 2004 (Nord 2004:013).
http://www.norden.org/pub/sk/showpub.asp?pubnr=2004:013.

2. Statistiska Centralbyrån, SCB. Statistisk årsbok 2006. Tabell 425. Kostens sammansättning och näringsvärde per person och dag.

3. Statistiska Centralbyrån, SCB. Statistisk årsbok 2006. Tabell 567. Överviktiga samt därav feta bland män och kvinnor i olika åldrar.

2006-02-04