Kunskap, kost och övervikt.

"Yngre, välutbildade och kvinnor följer kostråden bäst."
"Yngre, välutbildade och kvinnor ökar snabbast i vikt."

Fetmaparadoxen innehåller fler paradoxer. En av dessa rör kvinnorna. Kvinnorna tycks följa kostråden bäst. Kvinnor äter minst fett och mest kolhydrat. Men statistiken visar att yngre, välutbildade och kvinnor tillhör den grupp i Sverige som ökar snabbast i vikt.


Kunskap om Nyckelhålssymbolen och intag av fettsnål kost.

Nyckelhålsmärkningen infördes 1989. Syftet var att framhålla bl.a. fettsnåla och fiberrika livsmedel [1].

I projektet GOT-MONICA 1995/96 studerades allmänhetens kunskap om Nyckelhålsmärkningen [2]. Se figur nedan. Ju lägre P-värde, desto säkrare skillnad. Nedan väljs P<0.0001).Yngre personer (mellan 25-44 år) hade mest kunskap om symbolen.

Kunskap om Nyckelhålssymbolen.
Figur. Yngre människor hade bättre kunskap om Nyckelhålssymbolen.Kvinnor med högre kunskap om Nyckelhålssymbolen åt mer fettsnåla och fiberrika livsmedel.
Intag av fettsnålt och fiberrikt.
Figur. Kvinnor med kunskap om Nyckelhålssymbolen åt mer fettsnålt och fiberrikt.De som åt Nyckelhålsmärkta fettsnåla livsmedel kunde beskrivas på följande sätt:
  • De hade medelhög eller högre utbildning.
  • De hade aldrig rökt.
  • De var av svensk nationalitet.
De som åt Nyckelhålsmärkt.
Figur. Beskrivning av dem som åt Nyckelhålsmärkt.


Grupper med störst viktökning.

Undersökningen GOT-MONICA var gjord 1995/96.

Strax efteråt beskrev en studie (Undersökningar om Levnadsförhållanden, ULF) förändringen i övervikt mellan 1980 och 1997 [3].

Det visade sig att ökningen av andelen överviktiga var störst bland de högutbildade i åldrarna 16-44 år.

Störst ökning 1980-1997.
Figur. Gruppen med störst viktökning 1980-1997.I nästa redovisning av samma studie (Undersökningar om Levnadsförhållanden, ULF) beskrevs förändringen i övervikt mellan 1988-89 och 2002-03 [4]. Det visade sig att ökningen av andelen överviktiga nu var störst bland kvinnor i åldrarna 16-24 år.

Störst ökning 1989-2002.
Figur. Gruppen med störst viktökning 1988/89-2002/03.De grupper som hade mest kunskap om Nyckelhålssymbolen, åt mest fettsnålt, och åt mest nyckelhålsmärkta fettsnåla livsmedel visade sig alltså ett antal år senare ha haft den största ökningen av andelen överviktiga.


Varför drabbades de som har mest kunskap och följer råden bäst av den största ökningen av övervikten?

Vid intag av kolhydratrika livsmedel frisätts insulin, ett hormon som oftast förknippas upptag av kolhydrat (glukos) ur blodet.

Den mekanism som föreslås förklara fenomenet bygger på att insulin även är nödvändigt för att lagra fett. Och omvänt krävs låga nivåer av insulin innan kroppen börjar bränna av fettförråden.

Nyckelhålsmärkningen torde därför ge en effekt som är tvärtemot den avsedda. Fettinnehållande livsmedel ersätts med kolhydratrika. Kolhydratrika livsmedel frisätter insulin. Insulin får fett att lagras.

/jh
WHO projektet MONICA innehöll även internationella samarbeten [5]. I ett sådant noterades nedanstående samband mellan andel fett i kosten och BMI hos kvinnor i ett stort antal länder [6]. Sambandet antyder att kvinnor som äter lägst andel fett i kosten har störst Body Mass Index, BMI.

Lägre andel fett, högre BMI.
Figur. Ju lägre andel fett i kosten, ju högre BMI.


Referenser.

1. Livsmedelsverket SLVFS 1989:2.

2. Larsson I, Lissner L, Wilhelmsen L. The ’Green Keyhole’ revisited: Nutritional knowledge may influence food selection. European Journal of Clinical Nutrition. 1999; 52: 776-780.

3. Statistiska Centralbyrån SCB.
http://www.scb.se.

4. Statistiska Centralbyrån SCB.
http://www.scb.se/templates/tableOrChart____47936.asp. 2005-10-16.

5. Tunstall-Pedoe H. The World Health Organization MONICA Projects (monitoring trends and determinants in cardiovascular disease): a major international collaboration. J Clin Epidemiol 1988; 41: 105-13.

6. Lissner L, Heitmann BL. Dietary fat and obesity: evidence from epidemiology. Eur J Clin Nutr 1995; 49: 79-90.

2006-01-04