Lågkolhydrat-forum på Internet.

"Utvärdering av hemsida för lågkolhydratdiet i USA visar på fördelar."


Active Low-Carber Forums, ALCF (internationell).

Det är svårt att hitta aktörer i viktminskningsbranschen som publicerar resultat över hur dieten fungerar. En sådan är dock The Active Low-Carber Forums (ALCF) [1]. ACLF är en internetbaserad stödgrupp startad år 2000 som idag har ca 86.000 medlemmar.

När detta skrivs i maj 2006 är det gratis att registrera sig. I en ruta framgår att 57.000 members har gått ner 1.200.000 lbs (540.000 kg). Detta blir i genomsnitt ca 9.3 kg för var och en av dessa medlemmar.


Resultat av ALCF har hämtats ur medlemmarnas meddelanden och en internetbaserad enkät, och presenterades på en vetenskaplig konferens i New York i januari 2006 [2]. Utifrån 2257 enkätsvar insamlade under 26 dagar fick man följade bild:

Svarande deltagare: 81% kvinnor, oftast med mycket kraftig övervikt. Ett stort antal hade en intention att minska mer än 45 kg (100 lbs). 14% var yngre än 30 år, 60% var mellan 30 och 50 år och 25% var äldre än 50 år.

Diet: 55% av de svarande följde Atkins diet, och 20% följde "min egen variant av Atkins".

Viktreduktion: 65% (1466 svarande) minskade 14 kg (30 lbs) eller mer, och 48% (1088 svarande) minskade 14 kg och behöll vikten ett år eller mer. 48 svarande rapporterade en viktreduktion på mer än 45 kg (100 lbs).

Hälsovårdens attityd: Hälften av deltagarna besökte en vårdgivare innan eller under viktminskningen. Av dessa angav 55% att vårdgivaren var positiv. Ytterligare 30% angav att vårdgivaren inte hade någon åsikt om dieten men blev positiv när goda resultat noterades.

Blodfetter: 43% (967 svarande) rapporterade att de fått sina blodfetthalter uppmätta.

Ökat (%) Oförändrat (%) Minskat (%)
Kolesterol, total 12 25 63
LDL 12 28 61
HDL 52 28 20
Triglycerides 4 24 72

Livsmedel: Hälften av de svarande (1116) hade uppfattningen att de åt färre kalorier än innan dieten. 30% ansåg att de åt ungefär lika, och 20% mer än tidigare.

Av livsmedel som de svarande ansåg att de åt "mer än dubbelt så mycket av" var de vanligaste salladsgrönsaker (53 %), gröna grönsaker (47 %), och kyckling (32 %).

Allmän hälsa: Från den sista kommentaren i enkäten (fritext) noterades att en eller flera svaranden under lågkolhydratdieten upplevt förbättring eller bot av fler än 25 olika hälsotillstånd, bl.a. osteoartrit, rheumatoid artrit, fibromyalgi, gastroesofageal reflux och IBS (irritable bowel syndrome).Av dem som besvarat enkäten har ca hälften gått ner 14 kg och behållit vikten i ett år. Sannolikt kan man hitta framgångshistorier med de flesta dieter som motsvarar detta.

Många i ALCF tycks även ökat sitt intag av sallad och grönt, samt kyckling.

Det är intressant att notera förbättringarna i andra hälsoparametrar än vikt: Blodfetterna (kolesterol, lipoproteiner och triglycerider) verkar ha förbättrats hos de flesta av dem som fått sina värden kontrollerade. Likaså finns hos många en upplevelse av att allmänhälsan har förbättrats, ett tjugofemtal "småkrämpor" nämns som försvunnit eller blivit bättre.

/jh


Referenser.

1. Active Low-Carber Forums (ALCF).
http://forum.lowcarber.org/. 2006-05-15.

2. Mavropoulos JC, Westman EC, Vernon MC, Feinman RD. Nutritional information from an internet-based support group. Nutritional & Metabolic Aspects of Carbohydrate Restriction. Jan 20-22, 2006. New York.
http://www.nmsociety.org/postersdisplay06.htm. 2005-05-15.

2006-05-15