Kvinnorna och viktminskningen.

"Fler kvinnor än män söker stöd för viktreduktion."


Viktväktarna.

En annan paradox rör kvinnorna och viktminskningen. Det är kvinnorna som är synliga i viktminskningssammanhang.

En av de mest framgångsrika kommersiella verksamheterna i branschen är Viktväktarna. Följande text är hämtad ur en intervju i Sydsvenska dagbladet hösten 2004 [1].

Viktväktarna, koststrategi.
            Figur. Viktväktarna -- få kalorier och lite fett.Viktväktarna diskuterar några nyckeltal.

Viktväktarna, hitrate.
            Figur. Viktväktarna. 18 procent lyckas.

Av 100 medlemmar lyckas 25 gå ner till sin målvikt. Av dessa 25 lyckas 70%, dvs 18 medlemmar behålla den efter två år. Ca 82 av 100 medlemmar lyckas alltså inte behålla sin målvikt efter två år (antaget att en tioprocentig viktnedgång motsvarar målvikten).


Man noterar att de flesta medlemmar är kvinnor.

Viktväktarna, mest kvinnor.
            Figur. Viktväktarna. 90% är kvinnor.Liknande framgångssiffor presenteras i en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering [2].

Viktväktarna, två av tio.
            Figur. Två av tio går mer minst 10% på längre sikt.

Runt två av tio lyckas gå ner mer än tio procent och därefter hålla den nya vikten. Åtta av tio lyckas inte med detta, men är ändå inte utan viss framgång.


Viktklubb.se.

En annan verksamhet som på endast några få år blivit populär är Aftonbladets Viktklubb.se [3]. Viktklubben drivs på internet i samarbete med professor Stephan Rössner vid överviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Aftonbladets Viktklubb.se beskriver verksamheten på sin hemsida som "den nya smarta metoden". Metoden bygger på "Bättre mat, Bättre koll, Bättre motion, Gemenskap, Datorns hjälp samt Lite roligare".

Viktklubb.se, 2.2 kg.
            Figur. Viktminskningen i genomsnitt 2.2 kg.

Det framgick våren 2006 att 200.000 medlemmar i Viktklubb.se minskat sin vikt med 440 ton [4]. Detta blir i genomsnitt 2.2 kg per medlem. Våren 2006 hade Viktklubb.se 180.000 medlemmar. Med en årsavgift på 498 kr blir detta en omsättning på 90 miljoner per år.I debatter om folkhälsofrågor hävdas ofta att allmänheten inte tar ansvar för att undvika övervikt. Men hundratusentals människor med övervikt söker stöd i kommersiella viktklubbar.

Medlemmarna är högmotiverade, oftast kvinnor, beredda att lära sig intellektuella poängsystem, beredda att ändra vanor, och beredda att offra mer än en kvarts miljard kronor per år av skattade pengar trots att endast en bråkdel av dem blir av med några få överflödskilon.

/jh


Referenser.

1. Larsén S. Hälsoimperiet blir fett på vår fetma. Sydsvenska Dagbladet 2004-09-05.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Vad hjälper mot fetma? Frågor och svar. Best nr 6789-02. www.sbu.se. 2005-12-20.

3. Viktklubb.se.
http://wwwb.aftonbladet.se/vss/vikt/viktklubben/. 2006-05-13.

4. Lundbäck A. Sverige har bantat bort 100 elefanter. Aftonbladet 2006-04-10.
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/0,2789,807186,00.html.

2006-05-13