Kvinnorna och viktminskningen.

"Fler kvinnor än män söker stöd för viktreduktion."


Viktväktarna.

En annan paradox rör kvinnorna och viktminskningen. Det är kvinnorna som är synliga i viktminskningssammanhang.

En av de mest framgångsrika kommersiella verksamheterna i branschen är Viktväktarna. Följande text är hämtad ur en intervju i Sydsvenska dagbladet hösten 2004 [1].

Viktväktarna, koststrategi.
            Figur. Viktväktarna -- få kalorier och lite fett.Viktväktarna diskuterar några nyckeltal.

Viktväktarna, hitrate.
            Figur. Viktväktarna. 18 procent lyckas.

Av 100 medlemmar lyckas 25 gå ner till sin målvikt. Av dessa 25 lyckas 70%, dvs 18 medlemmar behålla den efter två år. Ca 82 av 100 medlemmar lyckas alltså inte behålla sin målvikt efter två år (antaget att en tioprocentig viktnedgång motsvarar målvikten).


Man noterar att de flesta medlemmar är kvinnor.

Viktväktarna, mest kvinnor.
            Figur. Viktväktarna. 90% är kvinnor.Liknande framgångssiffor presenteras i en rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering [2].

Viktväktarna, två av tio.
            Figur. Två av tio går mer minst 10% på längre sikt.

Runt två av tio lyckas gå ner mer än tio procent och därefter hålla den nya vikten. Åtta av tio lyckas inte med detta, men är ändå inte utan viss framgång.


Viktklubb.se.

En annan verksamhet som på endast några få år blivit populär är Aftonbladets Viktklubb.se [3]. Viktklubben drivs på internet i samarbete med professor Stephan Rössner vid överviktsenheten på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

Aftonbladets Viktklubb.se beskriver verksamheten på sin hemsida som "den nya smarta metoden". Men till skillnad mot t.ex. Viktväktarna och deras "points"-system för energiberäkningar framhåller varken Viktklubb.se eller professor Stephan Rössner metodens fysiologiska grunder på annat sätt än "Bättre mat, Bättre koll, Bättre motion, Gemenskap, Datorns hjälp samt Lite roligare".

Och trots att långt fler svenska män än kvinnor är överviktiga, är professor Stephan Rössner den ende mannen av de nio som "gör" viktklubben.

Inga uppgifter över i vilken utsträckning metoden fungerat presenteras. Vad som dock framgår är att klubben julen 2005 hade 176.000 medlemmar. Med en årsavgift på 498 kr blir detta en omsättning på 88 miljoner per år.


Active Low-Carber Forums, ALCF (internationell).

Det är svårt att hitta verksamheter som stöder lågkolhydratmetoder som hållit så länge att man fått erfarenhet av hur metoden fungerar. En sådan, dock internationell, är The Active Low-Carber Forums (ALCF) [4]. ACLF är en internetbaserad stödgrupp som startade år 2000 och idag har 80.000 medlemmar.

Resultatet av ALCF har hämtats ur medlemmarnas meddelanden och en internetbaserad enkät, och presenteras på en konferens i New York i januari 2006 [5]. Utifrån 2257 enkätsvar insamlade under 26 dagar fick man följade bild:

Svarande deltagare: 81% kvinnor, oftast med mycket kraftig övervikt. Ett stort antal hade en intention att minska mer än 45 kg (100 lbs). 14% var yngre än 30 år, 60% var mellan 30 och 50 år och 25% var äldre än 50 år.

Diet: 55% av de svarande följde Atkins diet, och 20% följde "min egen variant av Atkins".

Viktreduktion: 65% (1466 svarande) minskade 14 kg (30 lbs) eller mer, och 48% (1088 svarande) minskade 14 kg och behöll vikten ett år eller mer. 48 svarande rapporterade en viktreduktion på mer än 45 kg (100 lbs).

Hälsovårdens attityd: Hälften av deltagarna besökte en vårdgivare innan eller under viktminskningen. Av dessa angav 55% att vårdgivaren var positiv. Ytterligare 30% angav att vårdgivaren inte hade någon åsikt om dieten men blev positiv när goda resultat noterades.

Blodfetter: 43% (967 svarande) rapporterade att de fått sina blodfetthalter uppmätta.

Ökat (%) Oförändrat (%) Minskat (%)
Kolesterol, total 12 25 63
LDL 12 28 61
HDL 52 28 20
Triglycerides 4 24 72

Livsmedel: Hälften av de svarande (1116) hade uppfattningen att de åt färre kalorier än innan dieten. 30% ansåg att de åt ungefär lika, och 20% mer än tidigare.

Av livsmedel som de svarande ansåg att de åt "mer än dubbelt så mycket av" var de vanligaste salladsgrönsaker (53 %), gröna grönsaker (47 %), och kyckling (32 %).

Allmän hälsa: Från den sista kommentaren i enkäten (fritext) noterades att en eller flera svaranden under lågkolhydratdieten upplevt förbättring eller bot av fler än 25 olika hälsotillstånd, bl.a. osteoartrit, rheumatoid artrit, fibromyalgi, gastroesofageal reflux och IBS (irritable bowel syndrome).I en lekmans ögon är det ganska få som lyckas tappa några större mängder vikt genom att äta "få kalorier och lite fett". Och då är medlemmarna ändå högmotiverade, oftast kvinnor, beredda att ta till sig ett intellektuellt poängsystem, beredda att ändra sina vanor, och beredda att offra någon kvarts miljard kronor per år för att eventuellt bli av med sina överflödskilon.

Med detta påstår jag inte att Viktväktarna och liknande verksamheter inte är framgångrika. Men det tycks vara jämförelsevis svårare att gå ner i vikt genom att minska på kaloriintaget, om det senare ska ske genom att äta mindre fett.

/jh


Referenser.

1. Larsén S. Hälsoimperiet blir fett på vår fetma. Sydsvenska Dagbladet 2004-09-05.

2. Statens beredning för medicinsk utvärdering. Vad hjälper mot fetma? Frågor och svar. Best nr 6789-02. www.sbu.se. 2005-12-20.

3. Viktklubb.se.
http://wwwb.aftonbladet.se/vss/vikt/viktklubben/. 2005-12-26.

4. Active Low-Carber Forums (ALCF).
http://forum.lowcarber.org/. 2005-12-26.

5. Mavropoulos JC, Westman EC, Vernon MC, Feinman RD. Nutritional information from an internet-based support group. Nutritional & Metabolic Aspects of Carbohydrate Restriction. Jan 20-22, 2006. New York.
http://www.nmsociety.org/postersdisplay06.htm. 2005-12-26.

2006-01-09