Tänk själv!
Tänk själv!


Sammanfattning   (kort)

Bakgrund

Ohälsan
  Övervikt, Sverige
  Övervikt, män 18 år
  Fetma, socioekonomi
  Diabetes, typ 1
  Hjärt-/kärlsjukdom

Vanorna...
Hålla vikten...

Fetmaparadoxen

Var gick det snett?

Kostråden 1977, USA...
Nyckelhålsmärkningen

Övervikt och fysiologi

Fettlagringen...
Om mättnad...

Mot en ny förståelse

Ljus i mörkret?

Kostråden diskuteras

Fördjupning

Vetenskap och
beprövad erfarenhet

Kritik av kostråden
Fler paradoxer
Leta vidare...
Om hemsidan