Fetmaparadoxen

Om hemsidan.

Kostrelaterad ohälsa som övervikt, diabetes och hjärtkärlsjukdomar har ökat lavinartat i Sverige och västvärlden det senaste decenniet. Enligt vissa källor har denna ohälsa nått topplistan bland dödsorsak i icke smittsamma sjukdomar i västvärlden.

Om mig.   Jag har under två decennier arbetat som forskningsingenjör vid Linköpings universitet, till stor del med systemanalys. Detta innebär att man istället för detaljer försöker se de stora sammanhangen. Förutom mina egna intressen är Linköpings universitet känt för tvärvetenskap vilket också har satt sin prägel på mitt sätt att tänka.

Debatten.   Utifrån ett intresse för hälsa och hur kroppen fungerar, har jag som lekman följt debatten kring kost och övervikt. Häromåret råkade jag få ögonen på en debattartikel som ifrågasatte kostråden, och tyckte mig finna vissa korn av sanning i den. En "kostexpert" som bemötte artikeln valde dock att inte bemöta de sakliga och ganska väl underbyggda argumenten, utan raljerade rejält med författaren och artikelns budskap.

Jag skrev några egna debattartiklar i lokalpressen, och fann till min förvåning att många av de svar jag fick inte var förankrade i forskning eller beprövad erfarenhet, på det sätt som är vanligt i alla andra vetenskaper.

Vetenskapligt underlag.   Utifrån mina debattexter har jag beretts möjlighet att hålla seminarier i olika sammanhang. Många efterfrågade då det vetenskapliga underlaget till de teser jag framförde. Jag skickade detta till var och en av de nyfikna. Då intresset ökade, fann jag det mer praktiskt med en websida. Det är denna Du nu besöker.

Tilläggas bör att Linköpings universitet som är min arbetsgivare inte står bakom denna websida. Den institution på den tekniska fakulteten där jag har min tjänst har såvitt känt ingen uttalad åsikt i denna fråga, medan t.ex. den medicinska fakultetens uppfattning inte tycks vara helt lika min egen.


Har Du tankar eller tips kring innehållet, skriv gärna en rad:

johan@fetmaparadoxen.se

Johan Hedbrant 2006-03-03