Mer om kolesterol och risker.

"Låg kolesterolhalt ger kortare liv."


Kolesterolkampanjens baksida.

Under åren efter kostråden som föreskrev fettsnål kost lyckades de vetenskapliga studier som gjordes visa nästan allt utom att fettsnål kost ökar hälsan hos allmänheten [1]. Om de lyckades med något, var det att visa att den fettsnåla kosten har en baksida.

Lågt kolesterol -- ökad risk för hjärnblödning.   År 1985 sjösatte Amerikanska Hälsovårdsmyndigheten (National Intitutes of Health) sitt stora National Cholesterol Education Program som även detta rekommenderade fettsnål kost till alla över 2 års ålder. Året efter, besökte epidemiolog David Jacobs vid University of Minnesota, Japan. Där noterade han att japanska doktorer rekommenderade sina patienter att höja kolesterolhalten i blodet, därför att låg kolesterolhalt var förknippad med stroke (hjärnblödning). Vid denna tid dog japanska män av stroke nästan lika ofta som amerikanska män dukade under för hjärtinfarkt.

Tillbaka i Minnesota letade Jacobs efter ett liknande låg-kolesterolhalt-stroke samband i data från den stora MRFIT-studien (Multiple Risk Factor Intervention Trial, med över 300.000 medelålders amerikaner). Sambandet fanns även i MRFIT-studien.

Lågt kolesterol -- kortare liv.   Sambandet sträckte sig längre än stroke: Män med mycket låg kolesterolhalt tycktes dömda till en för tidig död. Vid kolesterolhalter lägre än 4.2 mmol/l (160 mg/dl) visade statistiken att ju lägre kolesterolhalt, desto kortare liv.

Jacobs rapporterade resultaten till National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI, som 1990 genomförde en konferens för att diskutera frågan med forskare från 19 studier världen runt. Data visade samma bild: när forskarna spårade alla dödsfall, hade kolesterolkurvan en U-form för män, medan den var platt för kvinnor.

Med andra ord, män med kolesterolnivåer över 6.2 mmol/l (240 mg/dl) verkade dö en för tidig död i hjärtsjukdom. Men män kolesterolnivåer under 4.2 mmol/l (160 mg/dl) verkade dö en för tidig död i cancer, sjukdomar i andningsorganen, i matsmältningsorganen, eller genom olyckor.

För kvinnor visade kurvorna, om något, att ju högre kolesterolhalt, desto längre liv. Se figur.

Kolesterolhalt och risk.
Figur. Halt av totalkolesterol och relativ risk att dö [1].Inget stort problem.   Data över dödligheten tolkades på två sätt. Det första, som omfattade förespråkarna för kost med lågt fettinnehåll, var att dödsfallen saknade betydelse eller var oviktiga.

Basil Rifkind vid NHLBI menade t.ex. att den extra dödligheten måste bero på någon förutsättning som fanns sedan tidigare. Det var alltså de kroniska sjukdomarna som orsakade den låga kolesterolhalten, inte tvärtom. Han pekade på konferensrapporten från 1990 som det slutgiltiga dokumentet i frågan, trots att rapporten otvetydigt slog fast att denna tolkning inte hade stöd av insamlad data.

Del i större sammanhang.   Den andra tolkningen var att den påverkan en fettsnål diet hade på kolesterolnivån i blodserum, och den påverkan kolesterolet i sin tur hade på arterna, var endast en aspekt av dietens inflytande på hälsan.

Medan fettsnål kost skulle kunna förebygga hjärtsjukdom, skulle den även kunna öka kroppens mottaglighet för annan ohälsa. Det är detta som oroat kritikerna. Och det är detta som oroat vissa medicinarutbildingar i USA och fått dem att uttala att kolesterolreduktion helt klart är av värde för dem med hög, kortsiktig risk att dö av koronär hjärtsjukdom, men av "mycket mindre eller... osäkert" värde för alla andra.


Referenser.

1. Taubes G. The Soft Science of Dietary Fat. Science (2001); vol 291, issue 5513: p2536-2545. 30 March 2001. PMID: 11286266.

2006-01-28