Fetmaparadoxen

Fetmaparadoxerna.

1) "Fetmaparadoxen."

  Vi äter mindre och mindre fett, men ökar mer och mer i vikt.

  Hur kan det bli så, när fett innehåller mer energi per gram än kolhydrat?


2) "Kunskapsparadoxen."

  De grupper som har mest kunskap om Nyckelhålssymbolen, som oftast väljer Nyckelhålsmärkt kost, och som i störst utsträckning äter fettsnål kost är de grupper som haft den största ökningen av övervikten.

  Varför leder "Nyckelhålsriktig" kunskap och handling till snabbare ökning av ohälsan?


3) "Aktivitetsparadoxen".

  Moderna kostråd påbjuder en ökning av den fysiska aktiviteten. Men historiskt har arbetare alltid haft större övervikt än tjänstemän.

  Varför är det så, om fysisk aktivitet är ett viktigt inslag för att undvika övervikt?


4) "Diabetesparadoxen."

  Kostråden vid diabetes rekommenderar patienten att äta större andel kolhydrat.

  Varför är kostråden utformade så att diabetiker rekommenderas mer av det ämnen kroppen inte tål?


2006-01-28