Fetmaparadoxen

Källor, referenser och länkar.

Vetenskapliga artiklar.
En förnämlig databas för vetenskapliga artiklar är PubMed, www.pubmed.gov.

Författare, nyckelord mm kan användas. Via PubMed kan Du hämta en sammanfattning på engelska (s.k. abstract) på de flesta vetenskapliga artiklar som citeras på denna websida.


Statistikkällor.

SCB.   Den svenska statistik jag använt kommer från Statistiska Centralbyrån, SCB www.scb.se.

Statistisk årsbok går att ladda hem via internet. Se information på SCBs hemsida. I denna finns information om bl a vår vikt och våra kostvanor.

Åtskillig statistik av intresse finns även i Undersökningarna av Levnadsförhållanden, ULF (använd SCBs sökfunktioner).

Pliktverket.   Viss statistik om 18-åriga mönstrande män i Sverige kan hämtas från Pliktverket, www.pliktverket.se.

Apoteket.   Statistik om läkemedelsanvändning kan hämtas från Apoteket, www.apoteket.se.

När detta skrivs, finns t.ex. länkarna Apoteket AB, Läkemedelsstatistik, Läkemedelstabeller.

Livsmedelsverket.   Viss information om livsmedel och kostrekommendationer finns hos Livsmedelsverket, SLV www.slv.se. Använd SLVs sökfunktioner.

Sedan en tid finns källhänvisningar till viss information på SLVs hemsida, men ofta väljer man att endast förmedla information från internationella organ. Det är en tidskrävande uppgift att hitta primärkällor (vetenskap och statistik) som ligger bakom informationen.

FAO.   En omfattande databas över internationell livsmedelsförsörjning finns hos FN-organet Food and Agricultural Organization, FAO. www.fao.org.

När detta skrivs, finns t.ex. länkarna Statistical Databases, FAOSTAT-Nutrition, Food Supply: Crops Primary Equivalent och Livestock and Fish Primary Equivalent.


Websidor, bloggar etc.

Ett nytt och intressant inslag i mediabilden är s.k. "bloggar" (web-loggar), som är en sorts öppna dagböcker som skrivs av enskilda personer, och där läsare kan bidra egna med frågor och tankar. Nedan presenteras några debattörer och författare med tankar kring kost och hälsa som varit aktiva under hösten 2005.

Annika Dahlqvist, läkare i Njurunda. Har debatterat om kostråd och ohälsa i medicinska yrkestidskrifter under hösten 2005.
"Doktor Dahlqvists Blogg".

Lars-Erik Litsfeldt, författare, gick tvärtemot vanliga kostråd och övervann både sin typ-2-diabetes och sin övervikt. Utifrån sina upplevelser skrev han boken "Fettskrämd".
"Fettskrämd". (blogg)

Uffe Ravnskov, är oberoende forskare, läkare, docent i Lund. Erfaren debattör i kolesterolfrågan på den internationella arenan, samt i kostfrågor under hösten 2005. Hans websida har länkar rakt in i vetenskapliga artiklar och annan primärdata!
"Kolesterolmyter". (hemsida)

Sten Sture Skaldeman, författare, hade lytt alla råd. Han vägde 140 kg och höll på att dö av övervikt. Några år senare vägde han 80 kg. Hans bok "Ät dig ner i vikt" är fascinerade läsning, liksom historiska utblickar mot naturfolk och kunskap kring kost.
"Sten Sture Skaldeman". (hemsida)


Statistik - tabeller och diagram.


FAOs statistik för Sverige på Exceldokument:

Sweden. Crops Primary Equivalent 1961-2002.
Vegetabiliska livsmedel. 2005-12-01.

Sweden. Livestock and Fish Primary Equivalent 1961-2002.
Animaliska livsmedel. 2005-12-01.

Sweden. Crops Primary Equivalent, fat 1961-2002.
Fetter från vegetabiliska livsmedel. 2005-12-29.

Sweden. Livestock and Fish Primary Equivalent, fat 1961-2002.
Fetter från animaliska livsmedel. 2005-12-29.


SCBs statistik från november 2005:

Svenskarnas längd, vikt och BMI 2003/04.
2005-12-01.

Svenskarnas längd, vikt och BMI 2003/04. Exceldokument.
2005-12-01.


2005-12-29