Sjukdomar i hjärta och blodkretslopp.

"Medicinering mot hjärt-/kärlsjukdom ökar."

Hjärt-/kärlsjukdom.

Ett av flera mått på ohälsan är mängden använda läkemedel.

För klassificering av läkemedel används ATC (Anatomical/ Therapeutic/ Chemical classification system) som klassificeringssystem. Systemet består av 14 huvudgrupper och beskrivs med bokstäver och siffror. Klassificeringen är internationell, och ansvaret för förändring av ATC-koder ligger hos WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology [1].

Försäljningen av läkemedel mäts bl a i Definierade DygnsDoser (DDD). En sådan är den genomsnittliga dygnsdosen för den sjukdom där preparatet mest används.

Apoteket noterar att av de tio största läkemedelsgrupperna hör fem till ATC-grupp C) Hjärta, kretslopp. Fyra av dessa tillhör även dessutom den grupp som ökar mest [2].

Figuren nedan visar utvecklingen av läkemedelsgrupp C totalt [3]. I början av 1990-talet sker en acceleration av läkemedelsanvändningen inom denna huvudgrupp.

Kostnaden var år 2004 ca 3.5 miljarder SEK [4].

Läkemedel, hjärtkärl
Figur. Läkemedelsanvändning för Hjärta och kretslopp.


Referenser.

1. WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology.
http://www.whocc.no/atcddd/ 2005-09-30.

2. Apoteket. Läkemedelsutvecklingen 2004 - försäljningsvolym.
http://www.apoteket.se/content/1/c4/78/14/utvddd.pdf. 2005-09-30.

3. Apoteket. Läkemedelsförsäljningen ur ett historiskt perspektiv 1985 - 2000.
http://www.apoteket.se/content/1/c4/48/05/histor.pdf. 2005-09-30.

4. Apoteket. Läkemedelsutvecklingen 2004 - försäljningsvärde.
http://www.apoteket.se/content/1/c4/78/14/lmaup2004.pdf. 2005-09-30.

2005-12-25