Diabetes Typ 1.

"Typ-1-diabetes ökar."

Diabetes typ 1.

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduktion upphört. Kroppens immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist [1].

Varför immunsystemet som är till för att försvara kroppen mot infektioner förstör det egna insulinproducerande systemet vet man inte [1]. Många forskare menar att det krävs dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre faktor.

Antal fall av barndiabetes per 100 000 invånare mellan 1978 och 2001 ses i figur nedan [2]. Från att ha legat förhållandevis stadigt under 80-talet, ökar insjuknandet, incidensen, i början av 90-talet. Det är inte klarlagt om antalet typ-1-diabetiker verkligen ökar, men debuten förskjuts mot lägre åldrar [3].

Insjuknande, typ-1
Figur. Totalt antal fall av barndiabetes mellan 1978 och 2001.


Referenser.

1. Svenska Diabetesförbundet.
http://www.diabetes.se. 2005-09-30.

2. Dahlqvist G. Diabetolognytt 2003; (16)2-3 citerad i Ludvigsson J. Modern livsstil ger barndiabetes. Forskning och Framsteg 2003; 7: 16-20.

3. Pundziute-Lyckå A, Dahlquist G, Nyström L, Arnqvist H, Björk E, Blohmé G et.al. and the Swedish Childhood Diabetes Study. The incidence of Type 1 diabetes has not increased but shifted to younger age at diagnosis in the 0-34 years group in Sweden 1983 to 1998. Diabetologia 2002; 45 783-91. PMID: 12107721.

2005-12-25