Diabetes typ-2 och kostrekommendationerna.

"Ät mer av det ämne kroppen inte tål!"


Internationella kostråd för typ-2-diabetes.

Det fanns i USA under 1980-talet en önskan att ha samma kostråd till hela befolkningen. Media och allmänheten ville även att dessa kostråd skulle vara enkla att begripa och följa [1] >>>.

Samma kostråd antogs var bra även för typ-2-diabetiker [2]. I likhet med de vanliga kostråden rekommenderade riktlinjerna för typ-2-diabetes därför 55% av energin från kolhydrat, 30% från fett och 15% från protein, ibland med intervall kring värdena [3-5].


Svenska kostråd för typ-2-diabetes.

Således har de svenska kostråden för typ-2-diabetiker byggt på samma princip som de internationella. Man har antagit att typ-2-diabetiker bör äta som befolkningen i allmänhet [6,7].

Detta leder till en intressant paradox: Diabetes innebär att kroppens förmåga att hantera kolhydrater är störd. Kostråden innebär då att en diabetiker rekommenderas att äta mer av det näringsämne kroppen inte tål [8]!Ät som normalbefolkningen.

Figur. Ät som normalbefolkningen [6].

Ät mer av det ämne Du inte tål.

Figur. Ät mer av det ämne kroppen inte tål [7].Kostråden för att förebygga och stödja behandling av diabetes utformades i USA i slutet av 1980-talet. De följde kostråden som var riktade till allmänheten.

Dessa var dock utformade av politiker, inte av vetenskapsmän.

/jh


Referenser.

1. Taubes G. The Soft Science of Dietary Fat. Science (2001); vol 291, issue 5513: p2536-2545. 30 March 2001. PMID: 11286266.

2. Kennedy R, Chokkalingam K, Farshchi HR. Nutrition in patients with Type 2 diabetes: are low-carbohydrate diets effective, safe or desirable? Diabet Med 2005; 22: 821-32. PMID: 15975094.

3. Connor H, Annan F, Bunn E, Frost G, McGough N, Sarwar T et al. The implementation of nutritional advice for people with diabetes. Nutrition Subcommittee of the Diabetes Care Advisory Committee of Diabetes UK. Diabet Med 2003; 20: 786-807. PMID: 14510859.

4. American Diabetes Association. Evidence-Based Nutrition Principles and Recommendations for the Treatment and Prevention of Diabetes and Related Complications. Diabetes Care 2002; (25) suppl 1: s50-s60.

5. Mann JI, De Leeuw I, Hermansen K, Karamanos B, Karlström B, Katsilambros N, Riccardi G, Rivellese AA, Rizkalla S, Slama G, Toeller M, Uusitupa M, Vessby B; Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association. Evidence-based nutritional approaches to the treatment and prevention of diabetes mellitus. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2004 Dec; 14(6): 373-94. PMID: 15853122.

6. Livsmedelsverket. Diabetes. (SLV_Page____4890).
http://www.slv.se. 2003-09-17.

7. Livsmedelsverket. Rekommendationer för fett, protein och kolhydrater - för vuxna och barn över tre år. (SLV_Page____2867).
http://www.slv.se. 2003-09-17.

8. Hedbrant J. Folkvett mot fettvalk – bör vi minska vårt kolhydratintag? Läkartidningen 2003; (100)47: 3889-90. PMID: 14719245.

2006-05-19