Fetmaparadoxen

Vi äter mindre och mindre fett
men ökar mer och mer i vikt.


Sammanfattning, kortare version.

Ohälsan...

  Viktökning och diabetes tog i Sverige fart på allvar 1990.

Vanorna...

  Svenskarna äter mindre fett och mer kolhydrat enligt kostråden. Vi har inte blivit mer stillasittande sedan 1990. TV-tittande, datoranvändning mm har kompenserats bl.a. av minskad läsning och motionsaktiviteter på fritiden. Vi åker inte mer bil idag än tidigare. Bilförsäljningen har mattats av, bensinförsäljningen har minskat. Vi rör oss åtskilligt på jobbet. Endast en fjärdedel har ett stillasittande arbete.

Äldre dieter...
  Förr var det allmän visdom att man höll sig mätt på fett och blev fet av kolhydrater. Många viktminskningsdieter, bl a Bantings, föreskrev kolhydratsnål kost.
Energibalansen...
  Energibalansen är ingen bra modell för hur människans fettlager fungerar. Fett lagras då det finns insulin. Insulin frisätts då man äter kolhydrat. Fett förbränns då insulinhalten är tillräckligt låg. Kolhydrat bör då undvikas.
Kostråden i USA...
  Det var politiker, inte vetenskapsmän, som skrev kostråden 'Dietary Goals for the United States 1977' som föreskrev ett minskat fettintag. Vetenskapen uppdrogs sedan att visa att fettsnål kost befrämjade hälsan. Man lyckades inte med detta, men 1985 fastslogs kostråden ändå. 1985 började USA minska sitt fettintag och USAs vikt rusade i höjden.
Mättnad och "ohunger"...
  Något tiotal studier visar att protein mättar bäst. En studie visar att mer fett i kosten minskar aptiten ett par månaders sikt.
Studier av dieter...
  Moderna studier visar att kolhydratsnål diet har fördelar: Dieten ger bättre mättnad vid lägre kaloriintag. Vikten och fettmassa minskar. Blodfetter, kolesterol och triglycerider förbättras. Blodsockerhalt, HbA1c och insulinkänslighet förbättras.
Nyckelhålsmärkningen i Sverige...
  1989 infördes Nyckelhålsmärkningen hos oss, och Sveriges vikt rusade i höjden. Yngre, välutbildade och kvinnor hade bäst kunskap om Nyckelhålssymbolen, åt mest fettsnålt, och ökade mest i vikt.

2006-02-03