Svensk statistik fysisk aktivitet på jobbet.

"Vårt jobb innebär fysisk aktivitet."

Fysisk aktivitet på arbetet.

I undersökningen Riksmaten 1997-98 fick deltagarna uppskatta fysisk ansträngning på sitt arbete utifrån beskrivningar av olika sysselsättningar [1]. Runt 75 % angav att arbetet innebar fysisk aktivitet [2]. Endast 25 % hade ett stillasittande arbete, skrivbordsarbete eller monteringsarbete.

Se figur nedan.

Fysisk aktivitet på arbetet, motion

Figur. Grad av fysisk aktivitet i arbetet 1997-98 [2].

Graderingen av den fysiska aktiviteten på arbetet gjordes enligt följande [2]:
Tungt kroppsarbete. Du lyfter tunga föremål och anstränger Dig mycket kroppsligt. Exempel är skogsarbete, tungt lantbruksarbete, fiske med tunga redskap, tungt byggnadsarbete.

Måttligt tungt arbete. Du går mycket och lyfter eller bär ganska mycket. Exempel är brevbärare som cyklar, arbete vid tyngre industri, lokalvårdare, sjukvårdsbiträde, kökspersonal, hemarbete med småbarn.

Lätt, men något rörligt arbete. Du går ganska mycket, men bär inte och lyfter inte tyngre saker. Exempel på sådana arbeten är rörligt expeditionsarbete, lätt industriarbete, affärsbiträde, förmanssysslor, sjuksköterska, hemsamarit med få lyft, hemarbete utan småbarn.

Övervägande stillasittande arbete. Exempel på sådana arbeten är skrivbordsarbete, och montering av lättare delar.

Det är inte självklart att ett fysiskt ansträngande arbete automatiskt ger ett lägre BMI, body mass index. Statistik över socioekonomisk grupp och BMI pekar på att fler arbetare än mellan- och högre tjänstemän har ett BMI över 30. >>>

Det kan noteras att BMI-måttet inte skiljer på fettmassa och fettfri kroppsmassa. En del av den högre vikten hos fysiskt aktiva kan sannolikt bero på mer muskler.


Referenser.

1. Becker W. Riksmaten 1997-98. Vi äter nyttigare - men har blivit tyngre. Livsmedelsverket, Vår Föda 99; 2.
http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id=3192. 2005-12-25.

2. Becker W. Riksmaten 1997-98. Vi äter nyttigare - men har blivit tyngre. Livsmedelsverket, Vår Föda 99; 2. Tabell 11.
http://www.slv.se/templates/SLV_Page____5504.aspx. 2005-12-25.

2005-12-26