Svensk statistik över viss fritid.

"Vi rör oss mer på fritiden."

Stillasittandet.

Det finns en allmän föreställning att svenskarna, och föralldel resten av västvärlden, idag har en mer stillasittande tillvaro jämfört med förr i tiden. Vi sägs titta på TV, vi sitter vid datorer och vi använder bilen mer och mer. Nedan presenteras statistik över detta.

SCB har i Undersökningar om Levnadsförhållanden (ULF) kartlagt svenskarnas tidsanvändning 1990/91 och 2000/01 [1]. En del av undersökningen studerade den fria tiden. Se figur nedan.

Tidsanvänding

Figur. Genomsnittlig fri tid år 2000/01 samt förändring sedan 1990/91 efter kön.
Befolkningen 20 - 64 år. Alla dagar, september - maj.

Man noterar förvisso att TV och radio ägnas mer tid — 10 minuter per dag mer för kvinnor, 5 för män.

Men tid för läsning har minskat, 8 minuter för kvinnor, 10 för män. Även tid för social samvaro har minskat. Tid för idrott och friluftsliv har ökat. Den stillasittande tiden torde ha minskat snarare än ökat.


Referenser.

1. SCB. Undersökningar om Levnadsförhållanden. Rapport 99. Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. Stockholm 2003.

2005-12-25