Fetmaparadoxen

Vetenskap och beprövad erfarenhet.Det finns en efterfrågan på koststudier som rör övervikt och diabetes.

Sammanställningen av studier på Fetmaparadoxen.se görs tematiskt.
En och samma studie kan därför förekomma i flera frågeställningar.Även websidor, bloggar och diskussionsgrupper intresserar.

Vetenskapens uppgift är att ge oss de objektiva svaren.
Men ofta är det de subjektiva tankarna som ger oss frågorna.

Fetmaparadoxen.se ger därför några glimtar ur verkligheten.


Vetenskap och beprövad erfarenhet.