BMI, 18-åriga svenska män.

"Vikten ökar för 18-åriga män."

18-åriga män som genomfört mönstring.

Diagrammet nedan är från Pliktverkets statistik över 18-åriga män som genomfört mönstring innan militärtjänstgöringen [1]. Här anas samma trend som för befolkningen på riksnivå — BMI ökar svagt fram till 1990, och därefter fortare. Data som är utelämnad i diagrammet 1983-1985 saknas hos Pliktverket.

Vikt Pliktverket
Figur. BMI hos 18-åriga män som genomfört mönstring.

Pliktverkets statistik efter år 2000 går inte att jämföra med tidigare insamlade data p.g.a. ändrade intagningsrutiner.

Pliktverket noterar i juni 2005 att BMI nu är uppe över 23, trots att de verkligt överviktiga inte längre mönstras och de som har ett BMI över 30 bara behöver skicka in ett intyg för att slippa [2].


Referenser.

1. Pliktverket. http://www.pliktverket.se/templates/pvPage____109.aspx. 2005-09-30.

2. Pliktverket. http://www.pliktverket.se/templates/pvPage____842.aspx. 2005-09-30.

2005-12-25