Övervikt och fetma, socioekonomiska grupper.

"Övervikten ökar för alla socioekonomiska grupper."
"Övervikten ökar för alla utbildningsnivåer."

Socioekonomisk grupp.

Diagrammen nedan är från Socialstyrelsens Folkhälsorapport 2005 [1].

Fetma (BMI, Body mass index, över 30) har blivit vanligare i alla socioekonomiska grupper och oavsett utbildningsnivå sedan 1980-talets början, men andelen med fetma har ökat mer bland arbetare än bland tjänstemän. Skillnaden har således blivit större under perioden.

Fetma i olika socioekonomiska grupper.
Figur. Andelen feta i olika socioekonomiska grupper [1].


Utbildningsnivå.

Fetma (BMI över 30) är betydligt vanligare bland personer med låg utbildningsnivå än bland högutbildade. Andelen feta har ökat för samtliga utbildningsnivåer under de senaste decennierna.

Fetma för olika utbildningsnivåer.
Figur. Andelen feta för olika utbildningsnivåer [1].


Referenser.

1. Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2005.

2005-12-25